Τρακτέρ Τρακτεράκια Δενδροκομικά Αμπελουργικά με φρέζα θεσσαλονίκη

Τρακτέρ Ορολογία-Λειτουργικά μέρη

1.Φώτα-προβολείς.

2.Πετρελαιοκινητήρας.

3.Δυναμό (Γεννήτρια) : Συσκευή που παίρνει κίνηση με λουρί από την μηχανή, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα συνεχούς τάσεως στη συνέχεια τροφοδοτεί την μπαταρία και το ηλεκτρικό σύστημα του τρακτέρ.

4.Προθερμαντήρας : Είναι στοιχείο του συστήματος υποβοήθησης της ψυχρής εκκίνησης δεδομένου ότι στον πετρελαιοκινητήρα η έναρξη της καύσεως δεν γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα. Αποτελείται από μια ηλεκτρική αντίσταση, το υλικό της οποίας αντέχει σε υψηλή θερμοκρασία. Κατά την στιγμή της προθέρμανσης, διοχετεύουμε ρεύμα το οποίο θερμαίνει την αντίσταση μέχρι 1100° C τα σταγονίδια του πετρελαίου που διασκορπίζονται έρχονται σε επαφή με την πυρακτωμένη επιφάνεια αναφλέγονται πολύ εύκολα, δημιουργώντας μια εστία ανάφλεξης η οποία βοηθά την καύση του υπόλοιπου πετρελαίου.

5.Ταμπλό : Σε ένα τρακτέρ είναι ένα πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται ένας διακόπτης ανάφλεξης και στα περισσότερα μοντέλα περιέχει δείκτες όπως το ταχύμετρο, το στροφόμετρο, τον χιλιομετρητή, και το μετρητή καυσίμων.

6.Τιμόνι (Σύστημα διεύθυνσης).

7.Σύνδεσμος τριών σημείων : για τοποθέτηση μηχανήματος εργασίας (άροτρο, φρέζα, χορτοκοπτικό, κ.λ.π).

8.Στο τμήμα αυτό βρίσκονται : Μοχλός ταχυτήτων, Υδραυλική αντλία, Βαλβίδα ελέγχου, Υδραυλικός κύλινδρος, επιλογέας ταχυτήτων PTO.

9.Πεντάλ συμπλέκτη & Πεντάλ φρένου.

10. Μίζα (εκκινητής) : είναι μια ηλεκτρική αντίσταση όπου η ηλεκτρική ενέργεια όπως παρέχεται από την μπαταρία μετατρέπεται σε μηχανική, με αποτέλεσμα την εκκίνηση του κινητήρα.

11.Συσσωρευτής (μπαταρία) : Συσκευή η οποία αποθηκεύει χημική ενέργεια και την αποδεσμεύει με τη μορφή ηλεκτρισμού.

Ορολογία Τρακτέρ