Τρακτέρ Δενδροκομικά Τρακτεράκια KUBOTA MITSUBISHI YANMAR ISEKI SHIBAURA HINOMOTO

Used Diesel Engines YANMAR KUBOTA MITSUBISHI ISEKI

Used Diesel Engines in good working condition. All engines are tested and your send after checking oil, filters etc.

Used Diesel Engines YANMAR KUBOTA MITSUBISHI ISEKI

Used Diesel Engine ISEKI E269
ISEKI E269

2Cyl. 688cc

Used Diesel Engine ISEKI E255
ISEKI E255

2Cyl. 544cc

Used Diesel Engine ISEKI E383
ISEKI E383

3Cyl. 879cc

Diesel Engine ISEKI E3AF1
ISEKI E3AF1

3Cyl. 1170cc

Used Diesel Engine ISEKI E3CE
ISEKI E3CE

3Cyl. 1429cc

Diesel Engine ISEKI E3AE1
ISEKI E3AE1

3Cyl. 1296cc

Used Diesel Engine KUBOTA Z600
KUBOTA Z600

2Cyl. 570cc

Used Diesel Engine KUBOTA D750
KUBOTA D750

3Cyl. 762cc

Used Diesel Engine KUBOTA D850
KUBOTA D850

3Cyl. 855cc

Used Diesel Engine KUBOTA D1005
KUBOTA D1005

3Cyl. 1001L(cu.in)

Used Diesel Engine KUBOTA D1105
KUBOTA D1105

3Cyl. 1123ccm

Used Diesel Engine MITSUBISHI L3A
MITSUBISHI L3A

3Cyl. 696cc

Used Diesel Engine MITSUBISHI K3E
MITSUBISHI K3E

3Cyl. 1062cc

Used Diesel Engine MITSUBISHI S3L TURBO
MITSUBISHI S3L

3Cyl. 1318cc TURBO

Diesel Engine MITSUBISHI S4Q
MITSUBISHI S4Q

4Cyl. 2311L

Used Diesel Engine YANMAR 3TN68
YANMAR 3TNE68

3Cyl.

Used Diesel Engine YANMAR 3TNE74
YANMAR 3TNE74

3Cyl. 1006L(cu.in)

Used Diesel Engine YANMAR 3TNC78
YANMAR 3TNC78

3Cyl. 1146cc

Used Diesel Engine YANMAR 3TN84
YANMAR 3TN84

3Cyl. 1429cc